albert camus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albert camus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albert camus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albert camus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albert camus

    Similar:

    camus: French writer who portrayed the human condition as isolated in an absurd world (1913-1960)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).