alberta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alberta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alberta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alberta.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alberta

    one of the three prairie provinces in western Canada; rich in oil and natural gas and minerals

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).