albert von szent-gyorgyi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albert von szent-gyorgyi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albert von szent-gyorgyi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albert von szent-gyorgyi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albert von szent-gyorgyi

    Similar:

    szent-gyorgyi: United States biochemist (born in Hungary) who was the first to isolate vitamin C (1893-1986)

    Synonyms: Albert Szent-Gyorgyi

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).