alni nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alni nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alni giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alni.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alni

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    Alni (làm nam châm vĩnh cửu)