aleve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleve.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aleve

    Similar:

    naproxen sodium: a nonsteroidal anti-inflammatory drug (trademarks Aleve and Anaprox and Aflaxen) that fights pain and inflammation

    Synonyms: Anaprox, Aflaxen

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).