alee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alee.

Từ điển Anh Việt

 • alee

  /ə'li:/

  * phó từ & tính từ

  (hàng hải) dưới gió, phía dưới gió

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alee

  * kỹ thuật

  dưới gió

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alee

  on or toward the lee

  put the helm alee