got nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

got nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm got giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của got.

Từ điển Anh Việt

  • got

    /get/

    * xem get