gop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gop.

Từ điển Anh Việt

 • gop

  /gɔp/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) (GOP) đảng Cộng hoà

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gop

  Similar:

  republican party: the younger of two major political parties in the United States; GOP is an acronym for grand old party