gopherus agassizii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gopherus agassizii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gopherus agassizii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gopherus agassizii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gopherus agassizii

    Similar:

    desert tortoise: burrowing tortoise of the arid western United States and northern Mexico; may be reclassified as a member of genus Xerobates

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).