ad valorem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ad valorem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ad valorem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ad valorem.

Từ điển Anh Việt

 • ad valorem

  /'ædvə'lɔ:rem/

  * tính từ & phó từ

  theo giá hàng

  ad_valorem tax: thuế theo giá hàng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ad valorem

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  theo trị giá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ad valorem

  Similar:

  ad val: in proportion to the estimated value of the goods taxed

  the goods were taxed ad valorem