ad lib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ad lib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ad lib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ad lib.

Từ điển Anh Việt

 • ad lib

  * tính từ

  cương, ứng, tác

  * phó từ

  [một cách] cương, [một cách] ứng tác

  không hạn chế,tùy thích, thoải mái

  * động từ

  ứng khẩu, cương

Từ điển Anh Anh - Wordnet