lòng trong Tiếng Anh là gì?

lòng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lòng

  * dtừ

  heart; soul; mind

  đau lòng heart-breaking

  bowels; entrails

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lòng

  * noun

  heart; soul; mind

  đau lòng: heart-breaking bowels ; entrails

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lòng

  heart, spirit, feeling(s), innards, bowels, intestines