lòng bò trong Tiếng Anh là gì?

lòng bò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng bò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng bò

    * dtừ

    tripe