lòng heo trong Tiếng Anh là gì?

lòng heo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng heo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lòng heo

  * dtừ

  pig's tripes

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lòng heo

  * noun

  pig's tripes

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lòng heo

  pig’s tripes