lòng ưu ái trong Tiếng Anh là gì?

lòng ưu ái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng ưu ái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng ưu ái

    cordial solicitude