lòng lợn trong Tiếng Anh là gì?

lòng lợn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng lợn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng lợn

    insides of a pig, puddings