lòng cầu trong Tiếng Anh là gì?

lòng cầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng cầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng cầu

    * dtừ

    roadway