lòng đất trong Tiếng Anh là gì?

lòng đất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng đất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng đất

    bowels/entrails of the earth

    trong lòng đất in earth's womb

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lòng đất

    bowels or entrails of the earth