lòng trìu mến trong Tiếng Anh là gì?

lòng trìu mến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng trìu mến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng trìu mến

    * dtừ

    loving-kindness