lòng thành thực trong Tiếng Anh là gì?

lòng thành thực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng thành thực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng thành thực

    sincerity

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lòng thành thực

    sincerity