lòng sùng kính trong Tiếng Anh là gì?

lòng sùng kính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng sùng kính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng sùng kính

    * dtừ

    reverence

    * ttừ

    adoring