lòng quyến luyến trong Tiếng Anh là gì?

lòng quyến luyến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng quyến luyến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng quyến luyến

    * dtừ

    attachment