lòng mong mỏi trong Tiếng Anh là gì?

lòng mong mỏi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng mong mỏi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng mong mỏi

    * dtừ

    longing