lòng ham thích trong Tiếng Anh là gì?

lòng ham thích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng ham thích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng ham thích

    * dtừ

    appetence

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lòng ham thích

    desire, wish