lòng chung thủy trong Tiếng Anh là gì?

lòng chung thủy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lòng chung thủy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lòng chung thủy

    * dtừ

    faithfulness