welding wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welding wire

  * kỹ thuật

  dây hàn

  que hàn

  điện:

  dây máy hàn

  cơ khí & công trình:

  lõi que hàn thép sợi

  ô tô:

  que hàn (MIG)