welding defect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding defect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding defect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding defect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welding defect

  * kỹ thuật

  vật lý:

  khuyết tật hàn

  cơ khí & công trình:

  lỗi hàn