welding arc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding arc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding arc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding arc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welding arc

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cung lửa hàn

  vật lý:

  hồ quang hàn