welding jig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding jig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding jig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding jig.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding jig

    * kỹ thuật

    khuôn hàn