welding die nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding die nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding die giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding die.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding die

    * kỹ thuật

    khuôn hàn