welding helmet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding helmet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding helmet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding helmet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welding helmet

  * kỹ thuật

  mặt nạ thợ hàn

  xây dựng:

  mặt nạ hàn

  mỏ cặp hàn (hàn đấu nối)