welding nozzle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding nozzle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding nozzle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding nozzle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welding nozzle

  * kỹ thuật

  mỏ hàn

  vòi

  vật lý:

  vòi phun hàn