welding lap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding lap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding lap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding lap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding lap

    * kỹ thuật

    hàn chồng mí