welding torch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding torch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding torch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding torch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welding torch

  * kỹ thuật

  cần hàn, đèn hàn

  đèn hàn

  đèn hàn hơi

  đèn xì

  đuốc hàn

  mỏ hàn

  xây dựng:

  cần hàn

  cơ khí & công trình:

  mỏ hàn (mỏ đốt)