welding nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding nut

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đai ốc hàn