welding slab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding slab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding slab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding slab.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding slab

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đế định vị (khi lắp ráp và hàn)