welding clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welding clamp

  * kỹ thuật

  kìm hàn

  ô tô:

  cái bàn kẹp để hàn

  cơ khí & công trình:

  cái kẹp để hàn

  hóa học & vật liệu:

  vòng hàn