welding lead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding lead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding lead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding lead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welding lead

  * kỹ thuật

  dây cáp dẫn điện hàn

  dây điện hàn

  toán & tin:

  dãy cáp dẫn điện hàn