welding cinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding cinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding cinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding cinder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welding cinder

  * kỹ thuật

  vật lý:

  tro hàn

  xây dựng:

  xỉ hàn