welding cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding cable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding cable

    * kỹ thuật

    điện:

    cáp hàn