welding gap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding gap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding gap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding gap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding gap

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    khe hở hàn