welding flux nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding flux nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding flux giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding flux.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • welding flux

  * kỹ thuật

  chất tẩy

  chất trợ dung hàn

  dung môi

  thuốc hàn

  hóa học & vật liệu:

  chất tẩy, muối hàn

  muối hàn