welding voltage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding voltage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding voltage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding voltage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding voltage

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    điện thế hàn