welding circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welding circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welding circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welding circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • welding circuit

    * kỹ thuật

    mạch điện hàn