section line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • section line

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đường chia cắt

  đường mặt cắt

  đường tiết diện

  toán & tin:

  section line