sectional view nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectional view nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectional view giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectional view.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sectional view

  * kỹ thuật

  biểu diễn mặt cắt

  cái nhìn vào mặt cắt

  hình chiếu mặt cắt

  mặt cắt

  điện lạnh:

  hình cắt

  hình trắc diện

  dệt may:

  sự mắc phân đoạn