sectionally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectionally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectionally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectionally.

Từ điển Anh Việt

 • sectionally

  từng mẩu, từng đoạn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sectionally

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  từng đoạn

  từng mẩu

  từng mẫu, từng đoạn