sectionalized nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectionalized nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectionalized giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectionalized.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sectionalized

    * kỹ thuật

    điện:

    được phân đoạn