sectionalized bus system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sectionalized bus system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sectionalized bus system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sectionalized bus system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sectionalized bus system

    * kỹ thuật

    điện:

    hệ thống thanh cái phân đoạn