section cross nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

section cross nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm section cross giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của section cross.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • section cross

    * kỹ thuật

    mặt cắt ngang

    tiết diện ngang